ภาพกิจกรรม - งานสัปดาห์ "อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-ลาว"

งานสัปดาห์ "อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-ลาว"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมจัด งานสัปดาห์ "อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-ลาว"โดยมี ท่านกาจพล อาบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีการจัดกิจกรรม สาธยายพระไตรปิฏก ภายใต้โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมสาธยายพระไตรปิฏกเป็นการทรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 

img 2720

img 2726

img 2759

img 2795

img_2713
img_2713
Image Detail Image Download
img_2720
img_2720
Image Detail Image Download
img_2723
img_2723
Image Detail Image Download
img_2724
img_2724
Image Detail Image Download
img_2726
img_2726
Image Detail Image Download
img_2731
img_2731
Image Detail Image Download
img_2732
img_2732
Image Detail Image Download
img_2737
img_2737
Image Detail Image Download
img_2740
img_2740
Image Detail Image Download
img_2741
img_2741
Image Detail Image Download
img_2743
img_2743
Image Detail Image Download
img_2746
img_2746
Image Detail Image Download
img_2747
img_2747
Image Detail Image Download
img_2752
img_2752
Image Detail Image Download
img_2753
img_2753
Image Detail Image Download
img_2755
img_2755
Image Detail Image Download
img_2756
img_2756
Image Detail Image Download
img_2757
img_2757
Image Detail Image Download
img_2758
img_2758
Image Detail Image Download
img_2759
img_2759
Image Detail Image Download
img_2761
img_2761
Image Detail Image Download
img_2772
img_2772
Image Detail Image Download
img_2773
img_2773
Image Detail Image Download
img_2774
img_2774
Image Detail Image Download
img_2778
img_2778
Image Detail Image Download
img_2782
img_2782
Image Detail Image Download
img_2783
img_2783
Image Detail Image Download
img_2784
img_2784
Image Detail Image Download
img_2787
img_2787
Image Detail Image Download
img_2789
img_2789
Image Detail Image Download
img_2795
img_2795
Image Detail Image Download
img_2798
img_2798
Image Detail Image Download
img_2803
img_2803
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery