ภาพกิจกรรม - พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน

พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ห้างหุ่นส่วนจำกัด น่านสุริยะ โดยมีคณะนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ร่มเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง

 

img 2660

img 2663

img 2670

img 2703

img_2660
img_2660
Image Detail Image Download
img_2663
img_2663
Image Detail Image Download
img_2669
img_2669
Image Detail Image Download
img_2670
img_2670
Image Detail Image Download
img_2675
img_2675
Image Detail Image Download
img_2679
img_2679
Image Detail Image Download
img_2681
img_2681
Image Detail Image Download
img_2684
img_2684
Image Detail Image Download
img_2690
img_2690
Image Detail Image Download
img_2693
img_2693
Image Detail Image Download
img_2703
img_2703
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery