ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ความรู้แก่บุคลากรเป็น และยังได้ร่วม พิธีหล่อเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และท้องถิ่นน่าน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

 

img 2572

img 2575

img 2576

img 2606

img_2561
img_2561
Image Detail Image Download
img_2572
img_2572
Image Detail Image Download
img_2575
img_2575
Image Detail Image Download
img_2576
img_2576
Image Detail Image Download
img_2578
img_2578
Image Detail Image Download
img_2580
img_2580
Image Detail Image Download
img_2582
img_2582
Image Detail Image Download
img_2587
img_2587
Image Detail Image Download
img_2589
img_2589
Image Detail Image Download
img_2592
img_2592
Image Detail Image Download
img_2596
img_2596
Image Detail Image Download
img_2598
img_2598
Image Detail Image Download
img_2600
img_2600
Image Detail Image Download
img_2602
img_2602
Image Detail Image Download
img_2604
img_2604
Image Detail Image Download
img_2606
img_2606
Image Detail Image Download
img_2622
img_2622
Image Detail Image Download
img_2627
img_2627
Image Detail Image Download
img_2629
img_2629
Image Detail Image Download
img_2631
img_2631
Image Detail Image Download
img_2635
img_2635
Image Detail Image Download
img_2637
img_2637
Image Detail Image Download
img_2641
img_2641
Image Detail Image Download
img_2646
img_2646
Image Detail Image Download
img_2648
img_2648
Image Detail Image Download
img_2649
img_2649
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery