ภาพกิจกรรม - พิธีหล่อเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย (นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์)

พิธีหล่อเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย (นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย (นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์) ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และท้องถิ่นน่าน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาและนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ ก่อนวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามประเพณีสืบต่อกันมา

 

img 2464

img 2468

img 2470

img 2479

img_2437
img_2437
Image Detail Image Download
img_2449
img_2449
Image Detail Image Download
img_2450
img_2450
Image Detail Image Download
img_2453
img_2453
Image Detail Image Download
img_2455
img_2455
Image Detail Image Download
img_2456
img_2456
Image Detail Image Download
img_2457
img_2457
Image Detail Image Download
img_2458
img_2458
Image Detail Image Download
img_2462
img_2462
Image Detail Image Download
img_2464
img_2464
Image Detail Image Download
img_2466
img_2466
Image Detail Image Download
img_2468
img_2468
Image Detail Image Download
img_2470
img_2470
Image Detail Image Download
img_2473
img_2473
Image Detail Image Download
img_2477
img_2477
Image Detail Image Download
img_2479
img_2479
Image Detail Image Download
img_2481
img_2481
Image Detail Image Download
img_2483
img_2483
Image Detail Image Download
img_2485
img_2485
Image Detail Image Download
img_2486
img_2486
Image Detail Image Download
img_2489
img_2489
Image Detail Image Download
img_2490
img_2490
Image Detail Image Download
img_2492
img_2492
Image Detail Image Download
img_2493
img_2493
Image Detail Image Download
img_2496
img_2496
Image Detail Image Download
img_2497
img_2497
Image Detail Image Download
img_2501
img_2501
Image Detail Image Download
img_2515
img_2515
Image Detail Image Download
img_2517
img_2517
Image Detail Image Download
img_2518
img_2518
Image Detail Image Download
img_2519
img_2519
Image Detail Image Download
img_2521
img_2521
Image Detail Image Download
img_2528
img_2528
Image Detail Image Download
img_2529
img_2529
Image Detail Image Download
img_2534
img_2534
Image Detail Image Download
img_2542
img_2542
Image Detail Image Download
img_2543
img_2543
Image Detail Image Download
img_2546
img_2546
Image Detail Image Download
img_2547
img_2547
Image Detail Image Download
img_2548
img_2548
Image Detail Image Download
img_2549
img_2549
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery