ภาพกิจกรรม - ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ที่สอดคล้องแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 2382

img 2400

img 2412

img 2394

img_2382
img_2382
Image Detail Image Download
img_2388
img_2388
Image Detail Image Download
img_2393
img_2393
Image Detail Image Download
img_2394
img_2394
Image Detail Image Download
img_2400
img_2400
Image Detail Image Download
img_2406
img_2406
Image Detail Image Download
img_2409
img_2409
Image Detail Image Download
img_2412
img_2412
Image Detail Image Download
img_2414
img_2414
Image Detail Image Download
img_2415
img_2415
Image Detail Image Download
img_2418
img_2418
Image Detail Image Download
img_2422
img_2422
Image Detail Image Download
img_2424
img_2424
Image Detail Image Download
img_2427
img_2427
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery