ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เพื่อ เตรียมดำเนินกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 2287

img 2293

img 2294

img 2296

img_2287
img_2287
Image Detail Image Download
img_2291
img_2291
Image Detail Image Download
img_2293
img_2293
Image Detail Image Download
img_2294
img_2294
Image Detail Image Download
img_2296
img_2296
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery