ภาพกิจกรรม - พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านอาเซียนและการบริการสังคม

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านอาเซียนและการบริการสังคม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย นายณัชชภัทร พานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และเรือนจำจังหวัดน่าน โดย นายจำนง อิ่นคำ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านอาเซียนและการบริการสังคม  เพื่อร่วมมือประสานงานด้านอาเซียนศึกษาและการบริการวิชาการแก่สังคมชุมชน ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมความร่วมมือด้านบุคลากร สถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ์อาเซียนศึกษาและการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2005

img 2020

img 2051

img 2056

img_1993
img_1993
Image Detail Image Download
img_1995
img_1995
Image Detail Image Download
img_1996
img_1996
Image Detail Image Download
img_2000
img_2000
Image Detail Image Download
img_2003
img_2003
Image Detail Image Download
img_2004
img_2004
Image Detail Image Download
img_2005
img_2005
Image Detail Image Download
img_2013
img_2013
Image Detail Image Download
img_2014
img_2014
Image Detail Image Download
img_2016
img_2016
Image Detail Image Download
img_2017
img_2017
Image Detail Image Download
img_2019
img_2019
Image Detail Image Download
img_2020
img_2020
Image Detail Image Download
img_2023
img_2023
Image Detail Image Download
img_2028
img_2028
Image Detail Image Download
img_2032
img_2032
Image Detail Image Download
img_2034
img_2034
Image Detail Image Download
img_2037
img_2037
Image Detail Image Download
img_2039
img_2039
Image Detail Image Download
img_2044
img_2044
Image Detail Image Download
img_2051
img_2051
Image Detail Image Download
img_2056
img_2056
Image Detail Image Download
img_2057
img_2057
Image Detail Image Download
img_2058
img_2058
Image Detail Image Download
img_2059
img_2059
Image Detail Image Download
img_2060
img_2060
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery