ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารเป็นประธานในการตัดปอยผมของเหล่าธรรมทายาท

คณะผู้บริหารเป็นประธานในการตัดปอยผมของเหล่าธรรมทายาท

ในโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไป

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เป็นประธานในการตัดปอยผมของเหล่าธรรมทายาท เพื่อเตรีนมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน ๖๔ ท่าน ในโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไป ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1816

img 1859

img 1875

img 1915

img_1804
img_1804
Image Detail Image Download
img_1805
img_1805
Image Detail Image Download
img_1810
img_1810
Image Detail Image Download
img_1816
img_1816
Image Detail Image Download
img_1826
img_1826
Image Detail Image Download
img_1828
img_1828
Image Detail Image Download
img_1830
img_1830
Image Detail Image Download
img_1831
img_1831
Image Detail Image Download
img_1834
img_1834
Image Detail Image Download
img_1838
img_1838
Image Detail Image Download
img_1843
img_1843
Image Detail Image Download
img_1851
img_1851
Image Detail Image Download
img_1856
img_1856
Image Detail Image Download
img_1859
img_1859
Image Detail Image Download
img_1861
img_1861
Image Detail Image Download
img_1866
img_1866
Image Detail Image Download
img_1869
img_1869
Image Detail Image Download
img_1872
img_1872
Image Detail Image Download
img_1875
img_1875
Image Detail Image Download
img_1887
img_1887
Image Detail Image Download
img_1895
img_1895
Image Detail Image Download
img_1899
img_1899
Image Detail Image Download
img_1901
img_1901
Image Detail Image Download
img_1915
img_1915
Image Detail Image Download
img_1927
img_1927
Image Detail Image Download
img_1967
img_1967
Image Detail Image Download
img_1969
img_1969
Image Detail Image Download
img_1975
img_1975
Image Detail Image Download
img_1980
img_1980
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery