ภาพกิจกรรม - กิจกรรมรับน้องใหม่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมรับน้องใหม่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. อาจารย์สมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการทั่วไป หัวหน้าสาขาหลักสูตรและการสอน พร้อมทั้ง คณาจารย์  และนิสิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันกิจกรรมรับน้องใหม่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับรุ่นน้อง เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1527

 img 1537

img 1600

img 1759

img_1527
img_1527
Image Detail Image Download
img_1530
img_1530
Image Detail Image Download
img_1537
img_1537
Image Detail Image Download
img_1538
img_1538
Image Detail Image Download
img_1539
img_1539
Image Detail Image Download
img_1543
img_1543
Image Detail Image Download
img_1573
img_1573
Image Detail Image Download
img_1599
img_1599
Image Detail Image Download
img_1600
img_1600
Image Detail Image Download
img_1725
img_1725
Image Detail Image Download
img_1726
img_1726
Image Detail Image Download
img_1731
img_1731
Image Detail Image Download
img_1736
img_1736
Image Detail Image Download
img_1741
img_1741
Image Detail Image Download
img_1749
img_1749
Image Detail Image Download
img_1752
img_1752
Image Detail Image Download
img_1759
img_1759
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery