ภาพกิจกรรม - พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยมี พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต และนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ โดยได้มีตัวแทนนิสิตทุกคณะทุกชั้นปี ได้ถวายพานไหว้ครูแด่ คณาจารย์ มหาวิทยาลัย และยังมีกิจจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1169

img 1239

img 1245

img 1252

img_1169
img_1169
Image Detail Image Download
img_1182
img_1182
Image Detail Image Download
img_1184
img_1184
Image Detail Image Download
img_1186
img_1186
Image Detail Image Download
img_1187
img_1187
Image Detail Image Download
img_1188
img_1188
Image Detail Image Download
img_1189
img_1189
Image Detail Image Download
img_1190
img_1190
Image Detail Image Download
img_1191
img_1191
Image Detail Image Download
img_1199
img_1199
Image Detail Image Download
img_1200
img_1200
Image Detail Image Download
img_1201
img_1201
Image Detail Image Download
img_1204
img_1204
Image Detail Image Download
img_1205
img_1205
Image Detail Image Download
img_1209
img_1209
Image Detail Image Download
img_1222
img_1222
Image Detail Image Download
img_1224
img_1224
Image Detail Image Download
img_1226
img_1226
Image Detail Image Download
img_1229
img_1229
Image Detail Image Download
img_1237
img_1237
Image Detail Image Download
img_1238
img_1238
Image Detail Image Download
img_1239
img_1239
Image Detail Image Download
img_1243
img_1243
Image Detail Image Download
img_1244
img_1244
Image Detail Image Download
img_1245
img_1245
Image Detail Image Download
img_1252
img_1252
Image Detail Image Download
img_1255
img_1255
Image Detail Image Download
img_1256
img_1256
Image Detail Image Download
img_1257
img_1257
Image Detail Image Download
img_1270
img_1270
Image Detail Image Download
img_1275
img_1275
Image Detail Image Download
img_1285
img_1285
Image Detail Image Download
img_1289
img_1289
Image Detail Image Download
img_1293
img_1293
Image Detail Image Download
img_1296
img_1296
Image Detail Image Download
img_1321
img_1321
Image Detail Image Download
img_1324
img_1324
Image Detail Image Download
img_1325
img_1325
Image Detail Image Download
img_1327
img_1327
Image Detail Image Download
img_1329
img_1329
Image Detail Image Download
img_1357
img_1357
Image Detail Image Download
img_1367
img_1367
Image Detail Image Download
img_1369
img_1369
Image Detail Image Download
img_1370
img_1370
Image Detail Image Download
img_1382
img_1382
Image Detail Image Download
img_1384
img_1384
Image Detail Image Download
img_1385
img_1385
Image Detail Image Download
img_1389
img_1389
Image Detail Image Download
img_1396
img_1396
Image Detail Image Download
img_1403
img_1403
Image Detail Image Download
img_1407
img_1407
Image Detail Image Download
img_1424
img_1424
Image Detail Image Download
img_1427
img_1427
Image Detail Image Download
img_1428
img_1428
Image Detail Image Download
img_1430
img_1430
Image Detail Image Download
img_1431
img_1431
Image Detail Image Download
img_1436
img_1436
Image Detail Image Download
img_1439
img_1439
Image Detail Image Download
img_1440
img_1440
Image Detail Image Download
img_1453
img_1453
Image Detail Image Download
img_1454
img_1454
Image Detail Image Download
img_1458
img_1458
Image Detail Image Download
img_1461
img_1461
Image Detail Image Download
img_1465
img_1465
Image Detail Image Download
img_1469
img_1469
Image Detail Image Download
img_1471
img_1471
Image Detail Image Download
img_1474
img_1474
Image Detail Image Download
img_1476
img_1476
Image Detail Image Download
img_1484
img_1484
Image Detail Image Download
img_1496
img_1496
Image Detail Image Download
img_1498
img_1498
Image Detail Image Download
img_1501
img_1501
Image Detail Image Download
img_1502
img_1502
Image Detail Image Download
img_1506
img_1506
Image Detail Image Download
img_1512
img_1512
Image Detail Image Download
img_1515
img_1515
Image Detail Image Download
img_1521
img_1521
Image Detail Image Download
img_1522
img_1522
Image Detail Image Download
img_1523
img_1523
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery