ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1109

img 1119

img 1118

img_1109
img_1109
Image Detail Image Download
img_1110
img_1110
Image Detail Image Download
img_1114
img_1114
Image Detail Image Download
img_1118
img_1118
Image Detail Image Download
img_1119
img_1119
Image Detail Image Download
img_1127
img_1127
Image Detail Image Download
img_1128
img_1128
Image Detail Image Download
img_1140
img_1140
Image Detail Image Download
img_1141
img_1141
Image Detail Image Download
img_1143
img_1143
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery