ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้เข้าพบปะ ผอ.สวท.น่าน

คณะผู้บริหารได้เข้าพบปะ ผอ.สวท.น่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้คณะผู้บริหารได้เข้าปะพบพูดคุย ผอ.สวท.น่าน นางรติพร บุญคง เกี่ยวกับเรื่องการออกอากาศทางวิทยุ สวท.น่าน

66256

66255

 

66255
66255
Image Detail Image Download
66256
66256
Image Detail Image Download
66257
66257
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery