ภาพกิจกรรม - การประชุมประจำเดือนมิถุนายน

การประชุมประจำเดือนมิถุนายน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนมิถุนายน เรื่อง สรุปการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ การเตรียมพิธีไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิต และการเตรียมรับการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1054

img 1058

img 1063

img 1081

img_1052
img_1052
Image Detail Image Download
img_1054
img_1054
Image Detail Image Download
img_1058
img_1058
Image Detail Image Download
img_1063
img_1063
Image Detail Image Download
img_1077
img_1077
Image Detail Image Download
img_1081
img_1081
Image Detail Image Download
img_1082
img_1082
Image Detail Image Download
img_1085
img_1085
Image Detail Image Download
img_1088
img_1088
Image Detail Image Download
img_1093
img_1093
Image Detail Image Download
img_1094
img_1094
Image Detail Image Download
img_1095
img_1095
Image Detail Image Download
img_1096
img_1096
Image Detail Image Download
img_1099
img_1099
Image Detail Image Download
img_1102
img_1102
Image Detail Image Download
img_1104
img_1104
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery