ภาพกิจกรรม - ประชุมการเตรียมพิธีไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิต

ประชุมการเตรียมพิธีไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิต

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฒโฒ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมพิธีไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นด้วยความเรียบร้อยและมอบหมายหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1027

img 1031

img 1032

img 1034

img_1027
img_1027
Image Detail Image Download
img_1028
img_1028
Image Detail Image Download
img_1029
img_1029
Image Detail Image Download
img_1031
img_1031
Image Detail Image Download
img_1032
img_1032
Image Detail Image Download
img_1034
img_1034
Image Detail Image Download
img_1038
img_1038
Image Detail Image Download
img_1039
img_1039
Image Detail Image Download
img_1040
img_1040
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery