ภาพกิจกรรม - อัญเชิญพระธรรมคัมภีร์ จากหีบพระธรรม

อัญเชิญพระธรรมคัมภีร์ จากหีบพระธรรม 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้อัญเชิญพระธรรมคัมภีร์ จากหีบพระธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เพื่อทำความสะอาดและทำการคัดลอก แปลจากตั๋วเมือง เป็นภาษาไทย และ แปลจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ในโครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ร่วมกับ สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย Dhammachai International Research Institute (DIRI) ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1001

 img 1003

img 1005

img_1000
img_1000
Image Detail Image Download
img_1001
img_1001
Image Detail Image Download
img_1002
img_1002
Image Detail Image Download
img_1003
img_1003
Image Detail Image Download
img_1005
img_1005
Image Detail Image Download
img_1008
img_1008
Image Detail Image Download
img_1010
img_1010
Image Detail Image Download
img_1012
img_1012
Image Detail Image Download
img_1013
img_1013
Image Detail Image Download
img_1014
img_1014
Image Detail Image Download
img_1015
img_1015
Image Detail Image Download
img_1016
img_1016
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery