ภาพกิจกรรม - ประชุมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิต

ประชุมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิต

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝายวางแผยและวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมประชุมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิต เพื่อจับหมายเลขในการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการองค์กรนิสิต (บรรพชิต) ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0980

img 0981

 

img 0984

vote 2557

img_0980
img_0980
Image Detail Image Download
img_0981
img_0981
Image Detail Image Download
img_0984
img_0984
Image Detail Image Download
img_0987
img_0987
Image Detail Image Download
vote_2557
vote_2557
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery