ภาพกิจกรรม - ประชุมสรุปข้อหารือการสร้างอาคารเรียนรวม

ประชุมสรุปข้อหารือการสร้างอาคารเรียนรวม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมกันประชุมสรุปข้อหารือการสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 0935

img 0936

img 0941

img 0943

img_0935
img_0935
Image Detail Image Download
img_0936
img_0936
Image Detail Image Download
img_0938
img_0938
Image Detail Image Download
img_0939
img_0939
Image Detail Image Download
img_0940
img_0940
Image Detail Image Download
img_0941
img_0941
Image Detail Image Download
img_0943
img_0943
Image Detail Image Download
img_0944
img_0944
Image Detail Image Download
img_0945
img_0945
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery