ภาพกิจกรรม - กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีการร่วมเดินประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จากวัดมิ่งเมืองถึงวัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พร้อมกับปลูกต้นไม้มงคล และกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ต้อนรับรุ่นน้อง เพื่อทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับน้องน้อง ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0397

img 0632

img 0675

img 0695

img_0368
img_0368
Image Detail Image Download
img_0372
img_0372
Image Detail Image Download
img_0374
img_0374
Image Detail Image Download
img_0379
img_0379
Image Detail Image Download
img_0381
img_0381
Image Detail Image Download
img_0383
img_0383
Image Detail Image Download
img_0387
img_0387
Image Detail Image Download
img_0390
img_0390
Image Detail Image Download
img_0396
img_0396
Image Detail Image Download
img_0397
img_0397
Image Detail Image Download
img_0409
img_0409
Image Detail Image Download
img_0418
img_0418
Image Detail Image Download
img_0423
img_0423
Image Detail Image Download
img_0424
img_0424
Image Detail Image Download
img_0425
img_0425
Image Detail Image Download
img_0426
img_0426
Image Detail Image Download
img_0427
img_0427
Image Detail Image Download
img_0430
img_0430
Image Detail Image Download
img_0431
img_0431
Image Detail Image Download
img_0432
img_0432
Image Detail Image Download
img_0434
img_0434
Image Detail Image Download
img_0435
img_0435
Image Detail Image Download
img_0436
img_0436
Image Detail Image Download
img_0437
img_0437
Image Detail Image Download
img_0438
img_0438
Image Detail Image Download
img_0439
img_0439
Image Detail Image Download
img_0444
img_0444
Image Detail Image Download
img_0446
img_0446
Image Detail Image Download
img_0474
img_0474
Image Detail Image Download
img_0475
img_0475
Image Detail Image Download
img_0476
img_0476
Image Detail Image Download
img_0477
img_0477
Image Detail Image Download
img_0481
img_0481
Image Detail Image Download
img_0483
img_0483
Image Detail Image Download
img_0490
img_0490
Image Detail Image Download
img_0495
img_0495
Image Detail Image Download
img_0496
img_0496
Image Detail Image Download
img_0561
img_0561
Image Detail Image Download
img_0574
img_0574
Image Detail Image Download
img_0578
img_0578
Image Detail Image Download
img_0583
img_0583
Image Detail Image Download
img_0597
img_0597
Image Detail Image Download
img_0599
img_0599
Image Detail Image Download
img_0608
img_0608
Image Detail Image Download
img_0611
img_0611
Image Detail Image Download
img_0612
img_0612
Image Detail Image Download
img_0617
img_0617
Image Detail Image Download
img_0619
img_0619
Image Detail Image Download
img_0621
img_0621
Image Detail Image Download
img_0632
img_0632
Image Detail Image Download
img_0639
img_0639
Image Detail Image Download
img_0641
img_0641
Image Detail Image Download
img_0649
img_0649
Image Detail Image Download
img_0650
img_0650
Image Detail Image Download
img_0652
img_0652
Image Detail Image Download
img_0653
img_0653
Image Detail Image Download
img_0655
img_0655
Image Detail Image Download
img_0656
img_0656
Image Detail Image Download
img_0663
img_0663
Image Detail Image Download
img_0664
img_0664
Image Detail Image Download
img_0666
img_0666
Image Detail Image Download
img_0671
img_0671
Image Detail Image Download
img_0674
img_0674
Image Detail Image Download
img_0675
img_0675
Image Detail Image Download
img_0685
img_0685
Image Detail Image Download
img_0688
img_0688
Image Detail Image Download
img_0694
img_0694
Image Detail Image Download
img_0695
img_0695
Image Detail Image Download
img_0701
img_0701
Image Detail Image Download
img_0715
img_0715
Image Detail Image Download
img_0718
img_0718
Image Detail Image Download
img_0723
img_0723
Image Detail Image Download
img_0726
img_0726
Image Detail Image Download
img_0728
img_0728
Image Detail Image Download
img_0729
img_0729
Image Detail Image Download
img_0741
img_0741
Image Detail Image Download
img_0749
img_0749
Image Detail Image Download
img_0762
img_0762
Image Detail Image Download
img_0765
img_0765
Image Detail Image Download
img_0766
img_0766
Image Detail Image Download
img_0772
img_0772
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery