ภาพกิจกรรม - อายุวัฒนมงคล ครบ ๕๘ ปี ๓๘ พรรษา พระเดชพระคุณพระครูสิริธรรมภาณี

อายุวัฒนมงคล ครบ ๕๘ ปี ๓๘ พรรษา

พระเดชพระคุณพระครูสิริธรรมภาณี เจ้าวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๘ ปี ๓๘ พรรษา พระเดชพระคุณพระครูสิริธรรมภาณี เจ้าวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งมีการบรรพชาอุปสมบท พิธีมอบทุน ส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ และมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา รวมจำนวน ๒๗๙ ทุน และยังมีพิธี ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบ กองทุนพระครูสิริธรรมภาณีส่งเสริมการศึกษา เพื่อมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษา ในปีต่อ ๆ ไป ณ วัดมิ่งเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

img 9971

img 10001 174

img 10001 308

img_9940
img_9940
Image Detail Image Download
img_9961
img_9961
Image Detail Image Download
img_9964
img_9964
Image Detail Image Download
img_9971
img_9971
Image Detail Image Download
img_9980
img_9980
Image Detail Image Download
img_9988
img_9988
Image Detail Image Download
img_9994
img_9994
Image Detail Image Download
img_10001 5
img_10001 5
Image Detail Image Download
img_10001 65
img_10001 65
Image Detail Image Download
img_10001 73
img_10001 73
Image Detail Image Download
img_10001 78
img_10001 78
Image Detail Image Download
img_10001 85
img_10001 85
Image Detail Image Download
img_10001 125
img_10001 125
Image Detail Image Download
img_10001 127
img_10001 127
Image Detail Image Download
img_10001 129
img_10001 129
Image Detail Image Download
img_10001 130
img_10001 130
Image Detail Image Download
img_10001 132
img_10001 132
Image Detail Image Download
img_10001 133
img_10001 133
Image Detail Image Download
img_10001 136
img_10001 136
Image Detail Image Download
img_10001 141
img_10001 141
Image Detail Image Download
img_10001 147
img_10001 147
Image Detail Image Download
img_10001 149
img_10001 149
Image Detail Image Download
img_10001 150
img_10001 150
Image Detail Image Download
img_10001 160
img_10001 160
Image Detail Image Download
img_10001 165
img_10001 165
Image Detail Image Download
img_10001 167
img_10001 167
Image Detail Image Download
img_10001 174
img_10001 174
Image Detail Image Download
img_10001 180
img_10001 180
Image Detail Image Download
img_10001 181
img_10001 181
Image Detail Image Download
img_10001 182
img_10001 182
Image Detail Image Download
img_10001 185
img_10001 185
Image Detail Image Download
img_10001 197
img_10001 197
Image Detail Image Download
img_10001 203
img_10001 203
Image Detail Image Download
img_10001 206
img_10001 206
Image Detail Image Download
img_10001 218
img_10001 218
Image Detail Image Download
img_10001 256
img_10001 256
Image Detail Image Download
img_10001 259
img_10001 259
Image Detail Image Download
img_10001 271
img_10001 271
Image Detail Image Download
img_10001 287
img_10001 287
Image Detail Image Download
img_10001 291
img_10001 291
Image Detail Image Download
img_10001 292
img_10001 292
Image Detail Image Download
img_10001 293
img_10001 293
Image Detail Image Download
img_10001 303
img_10001 303
Image Detail Image Download
img_10001 305
img_10001 305
Image Detail Image Download
img_10001 306
img_10001 306
Image Detail Image Download
img_10001 308
img_10001 308
Image Detail Image Download
img_10001 317
img_10001 317
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery