ภาพกิจกรรม - ประชุมสานเสวนา "จากนโยบายสู่การปฏิบัติ"

ประชุมสานเสวนา "จากนโยบายสู่การปฏิบัติ"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม สานเสวนา "จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยมี พระเทพญาณเวที รองอธิการบดี วิทยาเขตพะเยา พระสุนทรกิตติคุณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ รักษาการสำนักงานวิทยาเขตพะเยา ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9871

img 9898

img 9904

img 9930

img_9840
img_9840
Image Detail Image Download
img_9845
img_9845
Image Detail Image Download
img_9847
img_9847
Image Detail Image Download
img_9850
img_9850
Image Detail Image Download
img_9853
img_9853
Image Detail Image Download
img_9856
img_9856
Image Detail Image Download
img_9857
img_9857
Image Detail Image Download
img_9860
img_9860
Image Detail Image Download
img_9861
img_9861
Image Detail Image Download
img_9866
img_9866
Image Detail Image Download
img_9871
img_9871
Image Detail Image Download
img_9874
img_9874
Image Detail Image Download
img_9877
img_9877
Image Detail Image Download
img_9879
img_9879
Image Detail Image Download
img_9881
img_9881
Image Detail Image Download
img_9882
img_9882
Image Detail Image Download
img_9884
img_9884
Image Detail Image Download
img_9885
img_9885
Image Detail Image Download
img_9886
img_9886
Image Detail Image Download
img_9898
img_9898
Image Detail Image Download
img_9904
img_9904
Image Detail Image Download
img_9908
img_9908
Image Detail Image Download
img_9909
img_9909
Image Detail Image Download
img_9912
img_9912
Image Detail Image Download
img_9921
img_9921
Image Detail Image Download
img_9922
img_9922
Image Detail Image Download
img_9925
img_9925
Image Detail Image Download
img_9926
img_9926
Image Detail Image Download
img_9928
img_9928
Image Detail Image Download
img_9929
img_9929
Image Detail Image Download
img_9930
img_9930
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery