ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

ประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๗ เพื่อ เตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาแบะการบริหารความเสี่ยงของทาง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9472

img 9489

img 9492

img_9470
img_9470
Image Detail Image Download
img_9471
img_9471
Image Detail Image Download
img_9472
img_9472
Image Detail Image Download
img_9488
img_9488
Image Detail Image Download
img_9489
img_9489
Image Detail Image Download
img_9490
img_9490
Image Detail Image Download
img_9491
img_9491
Image Detail Image Download
img_9492
img_9492
Image Detail Image Download
img_9493
img_9493
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery