ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๗ เพื่อ เตรียมการจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิต ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9392

 img 9399

img 9401

img_9387
img_9387
Image Detail Image Download
img_9392
img_9392
Image Detail Image Download
img_9399
img_9399
Image Detail Image Download
img_9401
img_9401
Image Detail Image Download
img_9402
img_9402
Image Detail Image Download
img_9403
img_9403
Image Detail Image Download
img_9404
img_9404
Image Detail Image Download
img_9405
img_9405
Image Detail Image Download
img_9406
img_9406
Image Detail Image Download
img_9407
img_9407
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery