ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (ภาคเสาร์ - อาทิตย์)

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (ภาคเสาร์ - อาทิตย์)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) เพื่อแนะนำระบบการจัดการศึกษา ระบบบริหารในฝ่ายงานบริหารและระบบบริหารงานในฝ่ายวิชาการ การลงทะเบียน ปฏิทินการศึกษาภาคการเรียน ๑/๒๕๕๗ และยังมีกิจกรรมบายศรี สู่ขวัญ โดยนิสิตรุ่นพี่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรับนิสิตรุ่นน้อง ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9282

img 9317

img 9289

img 9294

img_9238
img_9238
Image Detail Image Download
img_9240
img_9240
Image Detail Image Download
img_9248
img_9248
Image Detail Image Download
img_9251
img_9251
Image Detail Image Download
img_9257
img_9257
Image Detail Image Download
img_9259
img_9259
Image Detail Image Download
img_9260
img_9260
Image Detail Image Download
img_9264
img_9264
Image Detail Image Download
img_9268
img_9268
Image Detail Image Download
img_9269
img_9269
Image Detail Image Download
img_9272
img_9272
Image Detail Image Download
img_9276
img_9276
Image Detail Image Download
img_9282
img_9282
Image Detail Image Download
img_9286
img_9286
Image Detail Image Download
img_9289
img_9289
Image Detail Image Download
img_9290
img_9290
Image Detail Image Download
img_9291
img_9291
Image Detail Image Download
img_9292
img_9292
Image Detail Image Download
img_9293
img_9293
Image Detail Image Download
img_9294
img_9294
Image Detail Image Download
img_9295
img_9295
Image Detail Image Download
img_9296
img_9296
Image Detail Image Download
img_9298
img_9298
Image Detail Image Download
img_9299
img_9299
Image Detail Image Download
img_9301
img_9301
Image Detail Image Download
img_9309
img_9309
Image Detail Image Download
img_9315
img_9315
Image Detail Image Download
img_9316
img_9316
Image Detail Image Download
img_9317
img_9317
Image Detail Image Download
img_9326
img_9326
Image Detail Image Download
img_9329
img_9329
Image Detail Image Download
img_9336
img_9336
Image Detail Image Download
img_9338
img_9338
Image Detail Image Download
img_9339
img_9339
Image Detail Image Download
img_9352
img_9352
Image Detail Image Download
img_9354
img_9354
Image Detail Image Download
img_9355
img_9355
Image Detail Image Download
img_9360
img_9360
Image Detail Image Download
img_9361
img_9361
Image Detail Image Download
img_9362
img_9362
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery