ภาพกิจกรรม - การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

การประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมงานวิจัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในภาพรวมตามองค์ประกอบที่ ๔ และติดตามผลงานของผู้ทำวิจัยประจำปี ๒๕๕๖,๒๕๕๗ และ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9190 

img 9192

img 9207

img 9208

img_9190
img_9190
Image Detail Image Download
img_9191
img_9191
Image Detail Image Download
img_9192
img_9192
Image Detail Image Download
img_9193
img_9193
Image Detail Image Download
img_9194
img_9194
Image Detail Image Download
img_9195
img_9195
Image Detail Image Download
img_9196
img_9196
Image Detail Image Download
img_9204
img_9204
Image Detail Image Download
img_9207
img_9207
Image Detail Image Download
img_9208
img_9208
Image Detail Image Download
img_9210
img_9210
Image Detail Image Download
img_9213
img_9213
Image Detail Image Download
img_9215
img_9215
Image Detail Image Download
img_9217
img_9217
Image Detail Image Download
img_9218
img_9218
Image Detail Image Download
img_9220
img_9220
Image Detail Image Download
img_9222
img_9222
Image Detail Image Download
img_9234
img_9234
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery