ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ไปเยี่ยมเยือนพบปะพุดคุยกับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

คณะผู้บริหารได้ไปเยี่ยมเยือนพบปะพุดคุยกับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ และพระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝายวางแผยและวิชาการ และเจ้าหน้าที่กิจการต่างประเทศ ได้ไปเยี่ยมเยือนพบปะพุดคุยกับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านและรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักวิชาการศึกษาด้านอาเซียนเกี่ยวกับงานด้านอาเซียน เพื่อเตรียมขับเคลื่อนนโยบายให้ส่วนงานในสังกัดทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาสู่อาเซียนในปี 2558

 10151804 10204260002004539 342123986767459924 n

1780673 10204260002564553 8022985174669407260 n

10336706 10204260002044540 2818169863028133247 n

10440814 10204260007524677 9146398237835111637 n

1780673_10204260002564553_8022985174669407260_n
1780673_1020426...
Image Detail Image Download
10151804_10204260002004539_342123986767459924_n
10151804_102042...
Image Detail Image Download
10304874_10204260002644555_4738417079802035889_n
10304874_102042...
Image Detail Image Download
10336706_10204260002044540_2818169863028133247_n
10336706_102042...
Image Detail Image Download
10342462_10204260008764708_3339241042907133896_n
10342462_102042...
Image Detail Image Download
10440814_10204260007524677_9146398237835111637_n
10440814_102042...
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery