ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ได้ชี้แจงและดูรายละเอียด พื้นที่ 13 ไร่

คณะผู้บริหารได้ชี้แจงและดูรายละเอียด พื้นที่ 13 ไร่

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ชี้แจงและดูรายละเอียด พื้นที่ 13 ไร่ ณ พื้นที่ 13 ไร่ เตรียมก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9126

img 9136

img 9139

img_9126
img_9126
Image Detail Image Download
img_9127
img_9127
Image Detail Image Download
img_9131
img_9131
Image Detail Image Download
img_9134
img_9134
Image Detail Image Download
img_9135
img_9135
Image Detail Image Download
img_9136
img_9136
Image Detail Image Download
img_9139
img_9139
Image Detail Image Download
img_9143
img_9143
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery