ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ (ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์)และ เตรียมการปฐมนิเทศนิสิต(ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9098

img 9099

img 9102

img 9111

img_9098
img_9098
Image Detail Image Download
img_9099
img_9099
Image Detail Image Download
img_9100
img_9100
Image Detail Image Download
img_9102
img_9102
Image Detail Image Download
img_9103
img_9103
Image Detail Image Download
img_9104
img_9104
Image Detail Image Download
img_9105
img_9105
Image Detail Image Download
img_9111
img_9111
Image Detail Image Download
img_9112
img_9112
Image Detail Image Download
img_9113
img_9113
Image Detail Image Download
img_9115
img_9115
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery