ภาพกิจกรรม - การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.)

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.)

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับคณะครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) ตั้งแต่วันที่  ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

img 9025

img 9029

img 9030

img 9065

img_8963
img_8963
Image Detail Image Download
img_8965
img_8965
Image Detail Image Download
img_8966
img_8966
Image Detail Image Download
img_8967
img_8967
Image Detail Image Download
img_8968
img_8968
Image Detail Image Download
img_8987
img_8987
Image Detail Image Download
img_8995
img_8995
Image Detail Image Download
img_8999
img_8999
Image Detail Image Download
img_9003
img_9003
Image Detail Image Download
img_9019
img_9019
Image Detail Image Download
img_9020
img_9020
Image Detail Image Download
img_9022
img_9022
Image Detail Image Download
img_9024
img_9024
Image Detail Image Download
img_9025
img_9025
Image Detail Image Download
img_9029
img_9029
Image Detail Image Download
img_9030
img_9030
Image Detail Image Download
img_9065
img_9065
Image Detail Image Download
img_9069
img_9069
Image Detail Image Download
img_9074
img_9074
Image Detail Image Download
img_9075
img_9075
Image Detail Image Download
img_9081
img_9081
Image Detail Image Download
img_9082
img_9082
Image Detail Image Download
img_9084
img_9084
Image Detail Image Download
img_9086
img_9086
Image Detail Image Download
img_9089
img_9089
Image Detail Image Download
img_9090
img_9090
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery