ภาพกิจกรรม - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

 

 

          เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ตามโครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ โดยมี คณะ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ และหลักการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

10396323 10204211337347953 1450370826 n

10425748 10204211337707962 1318862952 n

 

10423497 10204211337427955 2095958351 n

10370779_10204211337547958_915312052_n
10370779_102042...
Image Detail Image Download
10374267_10204211337627960_1036243025_n
10374267_102042...
Image Detail Image Download
10385111_10204211337307952_1841422663_n
10385111_102042...
Image Detail Image Download
10388322_10204211337107947_2135114697_n
10388322_102042...
Image Detail Image Download
10396323_10204211337347953_1450370826_n
10396323_102042...
Image Detail Image Download
10409809_10204211337827965_1886131502_n
10409809_102042...
Image Detail Image Download
10416898_10204211337667961_1440300461_n
10416898_102042...
Image Detail Image Download
10417022_10204211337587959_1342987384_n
10417022_102042...
Image Detail Image Download
10423497_10204211337427955_2095958351_n
10423497_102042...
Image Detail Image Download
10425748_10204211337707962_1318862952_n
10425748_102042...
Image Detail Image Download
1391575_626039464159239_2403764711019178927_n
1391575_6260394...
Image Detail Image Download
10299928_626040544159131_1386052115369508770_n
10299928_626040...
Image Detail Image Download
10306379_626041557492363_4178449353078052071_n
10306379_626041...
Image Detail Image Download
10334452_626041350825717_3596119747655507448_n
10334452_626041...
Image Detail Image Download
10359230_626040084159177_6496249164718867716_n
10359230_626040...
Image Detail Image Download
10370779_10204211337547958_915312052_n
10370779_102042...
Image Detail Image Download
10374267_10204211337627960_1036243025_n
10374267_102042...
Image Detail Image Download
10385111_10204211337307952_1841422663_n
10385111_102042...
Image Detail Image Download
10385417_626040474159138_1579258617258348052_n
10385417_626040...
Image Detail Image Download
10388322_10204211337107947_2135114697_n
10388322_102042...
Image Detail Image Download
10396323_10204211337347953_1450370826_n
10396323_102042...
Image Detail Image Download
10409809_10204211337827965_1886131502_n
10409809_102042...
Image Detail Image Download
10410554_626041304159055_2376296579570052113_n
10410554_626041...
Image Detail Image Download
10415698_626043934158792_316864436927353166_n
10415698_626043...
Image Detail Image Download
10416898_10204211337667961_1440300461_n
10416898_102042...
Image Detail Image Download
10417022_10204211337587959_1342987384_n
10417022_102042...
Image Detail Image Download
10423497_10204211337427955_2095958351_n
10423497_102042...
Image Detail Image Download
10425748_10204211337707962_1318862952_n
10425748_102042...
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery