ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (ภาคจันทร์ - ศุกร์) เพื่อแนะนำระบบการจัดการศึกษา ระบบบริหารในฝ่ายงานบริหารและระบบบริหารงานในฝ่ายวิชาการ การลงทะเบียน ปฏิทินการศึกษาภาคการเรียน ๑/๒๕๕๗ ตารางเรียนและพบปะกับอาจารย์ประจำสาขาวิชา ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8884

img 8879

img 8852

img 8876

img_8843
img_8843
Image Detail Image Download
img_8844
img_8844
Image Detail Image Download
img_8845
img_8845
Image Detail Image Download
img_8846
img_8846
Image Detail Image Download
img_8847
img_8847
Image Detail Image Download
img_8852
img_8852
Image Detail Image Download
img_8857
img_8857
Image Detail Image Download
img_8858
img_8858
Image Detail Image Download
img_8859
img_8859
Image Detail Image Download
img_8860
img_8860
Image Detail Image Download
img_8861
img_8861
Image Detail Image Download
img_8862
img_8862
Image Detail Image Download
img_8863
img_8863
Image Detail Image Download
img_8864
img_8864
Image Detail Image Download
img_8865
img_8865
Image Detail Image Download
img_8866
img_8866
Image Detail Image Download
img_8867
img_8867
Image Detail Image Download
img_8873
img_8873
Image Detail Image Download
img_8874
img_8874
Image Detail Image Download
img_8876
img_8876
Image Detail Image Download
img_8878
img_8878
Image Detail Image Download
img_8879
img_8879
Image Detail Image Download
img_8884
img_8884
Image Detail Image Download
img_8889
img_8889
Image Detail Image Download
img_8892
img_8892
Image Detail Image Download
img_8894
img_8894
Image Detail Image Download
img_8896
img_8896
Image Detail Image Download
img_8901
img_8901
Image Detail Image Download
img_8904
img_8904
Image Detail Image Download
img_8905
img_8905
Image Detail Image Download
img_8907
img_8907
Image Detail Image Download
img_8909
img_8909
Image Detail Image Download
img_8912
img_8912
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery