ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรม “การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา”

กิจกรรมอบรม การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีท่าน ดร.กมล ภู่ประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเครื่องมือวัดผล และ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษากรรมการ สพฐ. ได้อบรมเรื่อง แนวความคิดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาในทศวรรษหน้า เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบ ปรนัย-อัตนัย และเทคนิคการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8569

img 8584

img 8603

img 8615

img 8641

img_8548
img_8548
Image Detail Image Download
img_8551
img_8551
Image Detail Image Download
img_8552
img_8552
Image Detail Image Download
img_8555
img_8555
Image Detail Image Download
img_8556
img_8556
Image Detail Image Download
img_8557
img_8557
Image Detail Image Download
img_8562
img_8562
Image Detail Image Download
img_8569
img_8569
Image Detail Image Download
img_8570
img_8570
Image Detail Image Download
img_8572
img_8572
Image Detail Image Download
img_8573
img_8573
Image Detail Image Download
img_8584
img_8584
Image Detail Image Download
img_8587
img_8587
Image Detail Image Download
img_8590
img_8590
Image Detail Image Download
img_8597
img_8597
Image Detail Image Download
img_8598
img_8598
Image Detail Image Download
img_8603
img_8603
Image Detail Image Download
img_8615
img_8615
Image Detail Image Download
img_8616
img_8616
Image Detail Image Download
img_8618
img_8618
Image Detail Image Download
img_8624
img_8624
Image Detail Image Download
img_8626
img_8626
Image Detail Image Download
img_8629
img_8629
Image Detail Image Download
img_8632
img_8632
Image Detail Image Download
img_8635
img_8635
Image Detail Image Download
img_8641
img_8641
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery