ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗

ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมคณาจารย์ ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ เกี่ยวกับ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ ตารางสอน ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ และการเตรียมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8506

img 8524

img 8526

img 8520

img_8495
img_8495
Image Detail Image Download
img_8496
img_8496
Image Detail Image Download
img_8497
img_8497
Image Detail Image Download
img_8498
img_8498
Image Detail Image Download
img_8499
img_8499
Image Detail Image Download
img_8502
img_8502
Image Detail Image Download
img_8506
img_8506
Image Detail Image Download
img_8507
img_8507
Image Detail Image Download
img_8508
img_8508
Image Detail Image Download
img_8520
img_8520
Image Detail Image Download
img_8524
img_8524
Image Detail Image Download
img_8526
img_8526
Image Detail Image Download
img_8527
img_8527
Image Detail Image Download
img_8528
img_8528
Image Detail Image Download
img_8534
img_8534
Image Detail Image Download
img_8537
img_8537
Image Detail Image Download
img_8542
img_8542
Image Detail Image Download
img_8545
img_8545
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery