ภาพกิจกรรม - ประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคุณธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ และคณะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8463

img 8464

img 8479

img 8468

 

img_8463
img_8463
Image Detail Image Download
img_8464
img_8464
Image Detail Image Download
img_8467
img_8467
Image Detail Image Download
img_8468
img_8468
Image Detail Image Download
img_8469
img_8469
Image Detail Image Download
img_8470
img_8470
Image Detail Image Download
img_8476
img_8476
Image Detail Image Download
img_8477
img_8477
Image Detail Image Download
img_8478
img_8478
Image Detail Image Download
img_8479
img_8479
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery