ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์

ประชุมคณาจารย์ คณะครุศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. อาจารย์สมคิด นันต๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมคณาจารย์  คณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมการเรียนการสอนภาคในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8442

img 8437

img 8440

img_8426
img_8426
Image Detail Image Download
img_8430
img_8430
Image Detail Image Download
img_8434
img_8434
Image Detail Image Download
img_8435
img_8435
Image Detail Image Download
img_8436
img_8436
Image Detail Image Download
img_8437
img_8437
Image Detail Image Download
img_8440
img_8440
Image Detail Image Download
img_8442
img_8442
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery