ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

ประชุมคณาจารย์  ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมคณาจารย์  ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เพื่อติดตาม งานประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8403

img 8406

img 8408

img 8425

img_8403
img_8403
Image Detail Image Download
img_8406
img_8406
Image Detail Image Download
img_8408
img_8408
Image Detail Image Download
img_8411
img_8411
Image Detail Image Download
img_8413
img_8413
Image Detail Image Download
img_8414
img_8414
Image Detail Image Download
img_8416
img_8416
Image Detail Image Download
img_8419
img_8419
Image Detail Image Download
img_8423
img_8423
Image Detail Image Download
img_8425
img_8425
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery