ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ และ Roadmap การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8390

 img 8396

img 8397

img_8390
img_8390
Image Detail Image Download
img_8391
img_8391
Image Detail Image Download
img_8393
img_8393
Image Detail Image Download
img_8394
img_8394
Image Detail Image Download
img_8396
img_8396
Image Detail Image Download
img_8397
img_8397
Image Detail Image Download
img_8398
img_8398
Image Detail Image Download
img_8399
img_8399
Image Detail Image Download
img_8401
img_8401
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery