ภาพกิจกรรม - การสอบภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ของคณะพุทธศาสตร์

การสอบภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ของคณะพุทธศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าพบปะกับนิสิตคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการสอบภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ของคณะพุทธศาสตร์  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 8356

 img 8367

img 8371

img 8377

img_8356
img_8356
Image Detail Image Download
img_8364
img_8364
Image Detail Image Download
img_8365
img_8365
Image Detail Image Download
img_8367
img_8367
Image Detail Image Download
img_8368
img_8368
Image Detail Image Download
img_8370
img_8370
Image Detail Image Download
img_8371
img_8371
Image Detail Image Download
img_8372
img_8372
Image Detail Image Download
img_8373
img_8373
Image Detail Image Download
img_8374
img_8374
Image Detail Image Download
img_8375
img_8375
Image Detail Image Download
img_8376
img_8376
Image Detail Image Download
img_8377
img_8377
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery