ภาพกิจกรรม - พิธีมอบวุฒิบัตร การอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน

พิธีมอบวุฒิบัตร การอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร การอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน ภายใต้กิจกรรมอบรมด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8324

img 8341

img 8344

img 8353

img_8292
img_8292
Image Detail Image Download
img_8296
img_8296
Image Detail Image Download
img_8298
img_8298
Image Detail Image Download
img_8299
img_8299
Image Detail Image Download
img_8300
img_8300
Image Detail Image Download
img_8301
img_8301
Image Detail Image Download
img_8302
img_8302
Image Detail Image Download
img_8304
img_8304
Image Detail Image Download
img_8306
img_8306
Image Detail Image Download
img_8307
img_8307
Image Detail Image Download
img_8308
img_8308
Image Detail Image Download
img_8309
img_8309
Image Detail Image Download
img_8311
img_8311
Image Detail Image Download
img_8312
img_8312
Image Detail Image Download
img_8314
img_8314
Image Detail Image Download
img_8315
img_8315
Image Detail Image Download
img_8316
img_8316
Image Detail Image Download
img_8317
img_8317
Image Detail Image Download
img_8318
img_8318
Image Detail Image Download
img_8319
img_8319
Image Detail Image Download
img_8320
img_8320
Image Detail Image Download
img_8324
img_8324
Image Detail Image Download
img_8328
img_8328
Image Detail Image Download
img_8330
img_8330
Image Detail Image Download
img_8332
img_8332
Image Detail Image Download
img_8333
img_8333
Image Detail Image Download
img_8334
img_8334
Image Detail Image Download
img_8335
img_8335
Image Detail Image Download
img_8336
img_8336
Image Detail Image Download
img_8337
img_8337
Image Detail Image Download
img_8341
img_8341
Image Detail Image Download
img_8344
img_8344
Image Detail Image Download
img_8353
img_8353
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery