ภาพกิจกรรม - การอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน

การอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เปิดการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน ภายใต้กิจกรรมอบรมด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8241

img 8269

img 8257

img 8268

img_8238
img_8238
Image Detail Image Download
img_8239
img_8239
Image Detail Image Download
img_8241
img_8241
Image Detail Image Download
img_8244
img_8244
Image Detail Image Download
img_8245
img_8245
Image Detail Image Download
img_8247
img_8247
Image Detail Image Download
img_8250
img_8250
Image Detail Image Download
img_8253
img_8253
Image Detail Image Download
img_8254
img_8254
Image Detail Image Download
img_8257
img_8257
Image Detail Image Download
img_8262
img_8262
Image Detail Image Download
img_8268
img_8268
Image Detail Image Download
img_8269
img_8269
Image Detail Image Download
img_8272
img_8272
Image Detail Image Download
img_8274
img_8274
Image Detail Image Download
img_8278
img_8278
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery