ภาพกิจกรรม - พิธีบรรพชาอุปสมบท เนื่องในมหาอภิลักขิตมงคลสมัยวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ปี ๒๕๕๗

พิธีบรรพชาอุปสมบท

เนื่องในมหาอภิลักขิตมงคลสมัยวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ปี ๒๕๕๗

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเนื่องในมหาอภิลักขิตมงคลสมัยวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 8142

img 8167

img 8189

img 8231

img_8131
img_8131
Image Detail Image Download
img_8133
img_8133
Image Detail Image Download
img_8134
img_8134
Image Detail Image Download
img_8135
img_8135
Image Detail Image Download
img_8136
img_8136
Image Detail Image Download
img_8137
img_8137
Image Detail Image Download
img_8140
img_8140
Image Detail Image Download
img_8141
img_8141
Image Detail Image Download
img_8142
img_8142
Image Detail Image Download
img_8144
img_8144
Image Detail Image Download
img_8145
img_8145
Image Detail Image Download
img_8147
img_8147
Image Detail Image Download
img_8149
img_8149
Image Detail Image Download
img_8150
img_8150
Image Detail Image Download
img_8153
img_8153
Image Detail Image Download
img_8155
img_8155
Image Detail Image Download
img_8156
img_8156
Image Detail Image Download
img_8157
img_8157
Image Detail Image Download
img_8160
img_8160
Image Detail Image Download
img_8163
img_8163
Image Detail Image Download
img_8167
img_8167
Image Detail Image Download
img_8168
img_8168
Image Detail Image Download
img_8173
img_8173
Image Detail Image Download
img_8178
img_8178
Image Detail Image Download
img_8188
img_8188
Image Detail Image Download
img_8189
img_8189
Image Detail Image Download
img_8195
img_8195
Image Detail Image Download
img_8201
img_8201
Image Detail Image Download
img_8204
img_8204
Image Detail Image Download
img_8209
img_8209
Image Detail Image Download
img_8214
img_8214
Image Detail Image Download
img_8216
img_8216
Image Detail Image Download
img_8219
img_8219
Image Detail Image Download
img_8231
img_8231
Image Detail Image Download
img_8234
img_8234
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery