ภาพกิจกรรม - ประชุม ความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑

ประชุม ความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดความก้าวหน้าในงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ในแต่ละองค์ประกอบ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8016

img 8019

img 8029

img 8022

img_8016
img_8016
Image Detail Image Download
img_8017
img_8017
Image Detail Image Download
img_8019
img_8019
Image Detail Image Download
img_8021
img_8021
Image Detail Image Download
img_8022
img_8022
Image Detail Image Download
img_8024
img_8024
Image Detail Image Download
img_8025
img_8025
Image Detail Image Download
img_8029
img_8029
Image Detail Image Download
img_8030
img_8030
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery