ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ร่วมมุทิตาจิตแด่ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล

คณะผู้บริหารได้ร่วมมุทิตาจิตแด่ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมมุทิตาจิตแด่ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ในฐานะที่ได้รับตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

img 7989

img 7997

img 8013

img 8010

img_7989
img_7989
Image Detail Image Download
img_7991
img_7991
Image Detail Image Download
img_7993
img_7993
Image Detail Image Download
img_7994
img_7994
Image Detail Image Download
img_7997
img_7997
Image Detail Image Download
img_7998
img_7998
Image Detail Image Download
img_8010
img_8010
Image Detail Image Download
img_8013
img_8013
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery