ภาพกิจกรรม - การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี (ไตรมาส ๑ - ๒)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี (ไตรมาส ๑ - ๒)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม เชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี (ไตรมาส ๑ - ๒)  เพื่อ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระยะที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7969

img 7973

img 7974

img 7972

img_7969
img_7969
Image Detail Image Download
img_7972
img_7972
Image Detail Image Download
img_7973
img_7973
Image Detail Image Download
img_7974
img_7974
Image Detail Image Download
img_7977
img_7977
Image Detail Image Download
img_7978
img_7978
Image Detail Image Download
img_7979
img_7979
Image Detail Image Download
img_7982
img_7982
Image Detail Image Download
img_7983
img_7983
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery