ภาพกิจกรรม - ประชุม การเตรียมสอบคัดเลือกนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประชุม การเตรียมสอบคัดเลือกนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม การเตรียมสอบคัดเลือกนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  เพื่อให้การสอบเป็นด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7957

img 7965

img 7966

img 7967

 

img_7957
img_7957
Image Detail Image Download
img_7959
img_7959
Image Detail Image Download
img_7960
img_7960
Image Detail Image Download
img_7961
img_7961
Image Detail Image Download
img_7962
img_7962
Image Detail Image Download
img_7963
img_7963
Image Detail Image Download
img_7964
img_7964
Image Detail Image Download
img_7965
img_7965
Image Detail Image Download
img_7966
img_7966
Image Detail Image Download
img_7967
img_7967
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery