ภาพกิจกรรม - พิธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแด่ "พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๕๙"

พิธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแด่ "พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๕๙"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่า วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแด่ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา),พุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๕๙ และคุณอุดม ล้อทวีรักษ์ ผู้รับเข็มเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและพุทธศาสนา 

img 8431

img 8468

img 8494

img 8560

img_8339
img_8339
Image Detail Image Download
img_8342
img_8342
Image Detail Image Download
img_8351
img_8351
Image Detail Image Download
img_8353
img_8353
Image Detail Image Download
img_8355
img_8355
Image Detail Image Download
img_8387
img_8387
Image Detail Image Download
img_8408
img_8408
Image Detail Image Download
img_8414
img_8414
Image Detail Image Download
img_8415
img_8415
Image Detail Image Download
img_8418
img_8418
Image Detail Image Download
img_8431
img_8431
Image Detail Image Download
img_8439
img_8439
Image Detail Image Download
img_8445
img_8445
Image Detail Image Download
img_8449
img_8449
Image Detail Image Download
img_8461
img_8461
Image Detail Image Download
img_8468
img_8468
Image Detail Image Download
img_8471
img_8471
Image Detail Image Download
img_8472
img_8472
Image Detail Image Download
img_8494
img_8494
Image Detail Image Download
img_8510
img_8510
Image Detail Image Download
img_8538
img_8538
Image Detail Image Download
img_8560
img_8560
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery