ภาพกิจกรรม - ประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อ การเตรียมงานซ้อมรับปริญญาและแสดงมุทิตาจิตยินดีแก่ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา),พุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๕๙ และคุณอุดม ล้อทวีรักษ์ ผู้รับเข็มเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและพุทธศาสนา ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7938

img 7942

img 7943

img 7944

img_7927
img_7927
Image Detail Image Download
img_7928
img_7928
Image Detail Image Download
img_7938
img_7938
Image Detail Image Download
img_7939
img_7939
Image Detail Image Download
img_7942
img_7942
Image Detail Image Download
img_7943
img_7943
Image Detail Image Download
img_7944
img_7944
Image Detail Image Download
img_7945
img_7945
Image Detail Image Download
img_7950
img_7950
Image Detail Image Download
img_7952
img_7952
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery