ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.กมล ภู่ประเสริฐ

คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.กมล ภู่ประเสริฐ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่าน ดร.กมล ภู่ประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และได้พบปะเรียนรู้กับคณาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยมีอาจารย์สมคิด นันต๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้การต้อบรับ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7843

img 7845

img 7846

img 7863

img_7843
img_7843
Image Detail Image Download
img_7845
img_7845
Image Detail Image Download
img_7846
img_7846
Image Detail Image Download
img_7847
img_7847
Image Detail Image Download
img_7848
img_7848
Image Detail Image Download
img_7854
img_7854
Image Detail Image Download
img_7856
img_7856
Image Detail Image Download
img_7858
img_7858
Image Detail Image Download
img_7859
img_7859
Image Detail Image Download
img_7861
img_7861
Image Detail Image Download
img_7863
img_7863
Image Detail Image Download
img_7864
img_7864
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery