ภาพกิจกรรม - ประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่าน

ประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธาน พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ในการประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่านครั้งนี้  เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ื ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในด้านการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมฯ ด้านการนิเทศและประเมินผล และการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม โดยการประชุมครั้งนี้มีพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุม ๒๗๑ รูป ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7781

img 7792

 img 7817

img 7824

 

img_7754
img_7754
Image Detail Image Download
img_7764
img_7764
Image Detail Image Download
img_7765
img_7765
Image Detail Image Download
img_7767
img_7767
Image Detail Image Download
img_7769
img_7769
Image Detail Image Download
img_7770
img_7770
Image Detail Image Download
img_7771
img_7771
Image Detail Image Download
img_7774
img_7774
Image Detail Image Download
img_7777
img_7777
Image Detail Image Download
img_7781
img_7781
Image Detail Image Download
img_7784
img_7784
Image Detail Image Download
img_7785
img_7785
Image Detail Image Download
img_7787
img_7787
Image Detail Image Download
img_7788
img_7788
Image Detail Image Download
img_7792
img_7792
Image Detail Image Download
img_7795
img_7795
Image Detail Image Download
img_7796
img_7796
Image Detail Image Download
img_7797
img_7797
Image Detail Image Download
img_7798
img_7798
Image Detail Image Download
img_7799
img_7799
Image Detail Image Download
img_7800
img_7800
Image Detail Image Download
img_7801
img_7801
Image Detail Image Download
img_7802
img_7802
Image Detail Image Download
img_7807
img_7807
Image Detail Image Download
img_7808
img_7808
Image Detail Image Download
img_7809
img_7809
Image Detail Image Download
img_7812
img_7812
Image Detail Image Download
img_7813
img_7813
Image Detail Image Download
img_7817
img_7817
Image Detail Image Download
img_7820
img_7820
Image Detail Image Download
img_7821
img_7821
Image Detail Image Download
img_7824
img_7824
Image Detail Image Download
img_7826
img_7826
Image Detail Image Download
img_7827
img_7827
Image Detail Image Download
img_7828
img_7828
Image Detail Image Download
img_7834
img_7834
Image Detail Image Download
img_7837
img_7837
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery