ภาพกิจกรรม - โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗ พระราชคุณาภรณ์

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 7357

img 7361

img 7366

img 7384

img_7357
img_7357
Image Detail Image Download
img_7358
img_7358
Image Detail Image Download
img_7359
img_7359
Image Detail Image Download
img_7361
img_7361
Image Detail Image Download
img_7362
img_7362
Image Detail Image Download
img_7366
img_7366
Image Detail Image Download
img_7367
img_7367
Image Detail Image Download
img_7369
img_7369
Image Detail Image Download
img_7370
img_7370
Image Detail Image Download
img_7371
img_7371
Image Detail Image Download
img_7377
img_7377
Image Detail Image Download
img_7384
img_7384
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery