ภาพกิจกรรม - ประชุม แนวทางการพัฒนางานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่าน

ประชุม แนวทางการพัฒนางานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ประชุม แนวทางการพัฒนางานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อ  แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ด้านการบริหารจัดการ ด้านรายงานและติดตามผล และด้านการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7305

 img 7321

img 7322

img 7327

img_7305
img_7305
Image Detail Image Download
img_7308
img_7308
Image Detail Image Download
img_7310
img_7310
Image Detail Image Download
img_7312
img_7312
Image Detail Image Download
img_7313
img_7313
Image Detail Image Download
img_7315
img_7315
Image Detail Image Download
img_7317
img_7317
Image Detail Image Download
img_7319
img_7319
Image Detail Image Download
img_7321
img_7321
Image Detail Image Download
img_7322
img_7322
Image Detail Image Download
img_7324
img_7324
Image Detail Image Download
img_7327
img_7327
Image Detail Image Download
img_7328
img_7328
Image Detail Image Download
img_7331
img_7331
Image Detail Image Download
img_7333
img_7333
Image Detail Image Download
img_7334
img_7334
Image Detail Image Download
img_7336
img_7336
Image Detail Image Download
img_7337
img_7337
Image Detail Image Download
img_7338
img_7338
Image Detail Image Download
img_7340
img_7340
Image Detail Image Download
img_7346
img_7346
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery